ตำแหน่งที่ตั้งเสา AIS NB-IoT

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งเสา AIS NB-IoT โดยคร่าวๆ จากการเก็บข้อมูลโดย DEVIO NB-SHIELD I ร่วมกับ GPS Module

map marker จุดที่เก็บข้อมูล

radio tower ที่ตั้งเสาโดยประมาณ

รัศมีของสัญญาณที่รับได้ของเสานั้น

ข้อมูลดังกล่าวเป็นการเก็บข้อมูลโดยอิสระ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดกับบริษัท แอดวารนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)