โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ที่ตั้ง เลขที่ 120 ถนนสุนอนันต์ หมู่ที่ 1 ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80330
โทรศัพท์ 0-7539-9123
โทรสาร 0-7539-9453
Website www.pccnst.ac.th

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ที่ตั้ง เลขที่ 138 หมู่ที่ 12 ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์ 91140
โทรศัพท์ 0-7472-5982
โทรสาร 0-7472-5981
Website www.pccst.ac.th

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ที่ตั้ง เลขที่ 196 ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000
โทรศัพท์ 0-7559-0364 - 5
โทรสาร 0-7559-0367
Website www.pcctrg.ac.th

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ที่ตั้ง เลขที่ 427 ถนนหุบกะพง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76120
โทรศัพท์ 0-3247-0293, 0-3247-0295
โทรสาร 0-3247-0293
Website www.pccphet.ac.th

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000
โทรศัพท์ 0-4261-0480, 0-4261-0481
โทรสาร 0-4261-0480
เว็บไซต์ www.pccm.ac.th

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ที่ตั้ง เลขที่ 345 หมู่ที่ 2 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5317-4551-4
โทรสาร 0-5317-4555
เว็บไซต์ www.pcccr.ac.th

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ที่ตั้ง เลขที่ 86 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ 0-5524-5115
โทรสาร 0-5524-5110
เว็บไซต์ www.pccpl.ac.th

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ที่ตั้ง เลขที่ 129 หมู่ที่ 5 ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110
โทรศัพท์ 0-4287-7024
โทรสาร 0-4287-7034
เว็บไซต์ www.pccloei.ac.th

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ที่ตั้ง เลขที่ 216 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15120
โทรศัพท์ 0-3665-0260-1
โทรสาร 0-3665-0260-1 ต่อ 106
Website www.pccl.ac.th

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ที่ตั้ง เลขที่ 695 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองซาก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20170
โทรศัพท์ 038-485149
โทรสาร 038-485149
Website www.pccchon.ac.th

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ที่ตั้ง เลขที่ 299 ถนนพรเทพมงคล หมู่ที่ 2 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150
โทรศัพท์ 044-681946
โทรสาร 044-681947
เว็บไซต์ https://sites.google.com/site/pccburiram/ หรือ www.pccbr.ac.th

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ที่ตั้ง เลขที่ 51 หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12140
โทรศัพท์ 0-2599-4461-4
โทรสาร 0-2599-4463-4 ต่อ 112
Website www.pccp.ac.th

กลับไปหน้าหลัก